Skenkelsø Mølle Museum

 

Skenkelsø Mølle Museum er et lokalt kulturhistorisk museum, drevet af Egedal Kommune. Møllen er opført i 1891, og i 1972 købte Ølstykke Kommune møllen med det formål at bevare den. Møllen er nu restaureret og fuldt funktionsdygtig. Museets virkeområde er Egedal Kommune. 

Museets formål er at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle, for herved at sikre og belyse Egedals kulturhistorie, herunder især at gøre samlingerne offentligt tilgængelige. 

Museets ansvarsområde er koncentreret omkring mølledrift, landsbrugsredskaber, håndværk og beklædning med tilknytning til Egedal Kommune. 

Driften af museet og møllen foregår i samarbejde med Ølstykke Historiske Forening. Møllen fungerer således som et arbejdende museum, og et møllelaug forestår pasningen af møllen. Møllen indeholder et intakt inventar bestående af kværne, valse, rensemaskine, afskaller m.m., og er således funktionsdygtig til formaling af korn. 

Museet modtager gerne museumsgenstande til samlingen, for at kunne belyse den lokale kulturhistorie så fuldstændigt som muligt. 

Se i øvrigt filmen om Skenkelsø Mølle Museum under emnet "gamle film" på denne side. 

Skenkelsø Mølle Museum har åbent: 
Tirsdage 9.00-12.00 
Torsdage 9.00-14.00 
Den første lørdag i måneden i sommerhalvåret 10.00-14.00

Adresse: Maglehøjvej 42, 3650 Ølstykke 


For yderlige information, kontakt venligst. Rolf Kjær-Hansen, tlf.: 72597770 eller Lena Sørensen, tlf: 72597737