Egedal 1960-1979

Før 1960 var det grundlæggende for både Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke Kommuner, at de alle tre var landkommuner, og indbyggerne ernærede sig derfor ved landbrug, lokal industri samt andre erhverv i de tilstødende kommuner.

I 1960'erne og 70'erne kom der mange tilflyttere til de gamle kommuner. I den forbindelse valgte Ledøje-Smørum og Stenløse kommuner at opkøbe forskellige gårde i kommunerne og derefter udstykke grundene i parceller, mens Ølstykke Kommune overlod dette initiativ til det private erhvervsliv. De nye tilfllyttere kan meget groft opdeles i to grupper. Den ene gruppe købte en grund og fik et firma til at bygge et typehus, mens den anden gruppe selv byggede huset.Nogle af de oprindelige gårde og gadekær i området har overlevet udbygningen, mens andre er revet ned. Det har skabt den kommune som vi ser i dag.

I 1960'erne udformede de 3 gamle sognekommuner hver især en dispositionsplan for byudviklingen i de respektive kommuner. Gennemgående for planerne er, at der skal være et sytem af fællesarealer og gang- og cykelstier fra bykernen og ud i det åbne land.

Vi vil på disse sider fortælle om den store udbygning som skete 60'erne og og 70'erne. Udbygning af parcelhuskvaterer, skoler, børnehaver, transport og det fritidsliv som udviklede sig. Vi har modtaget en del materiale fra velvillige borgere i kommunen, men ser frem til at modtage endnu mere.